Reglement De Kritische Belegger voor Forum

De Kritische Belegger wil beleggers op een onafhankelijke en deskundige manier van informatie voorzien. Wij bieden onze lezers open en kritische informatie, een fris en onbevangen geluid en een andere kijk op beleggen.

Als zodanig nodigen wij onze bezoekers uit om op deze forum hun ervaringen en meningen uit te wisselen over beleggen. Daarnaast kunnen gebruikers elkaar helpen met vragen over en problemen met beleggingsgerelateerde onderwerpen. Ook kunt u misstanden aan de kaak stellen en elkaar helpen bij het vermijden van onnodige kosten. Vrijheid van meningsuiting beschouwen wij als een groot goed. Bij het uitoefenen van dit recht hoort u zich op onze website echter wel te houden aan onderstaande regels.

Respect
Op dit forum is iedereen welkom en wordt iedereen met respect behandeld door administrators, moderators, leden en andere bezoekers. Het staat iedereen vrij om elke vraag, mits niet in strijd met het forumreglement, te stellen. Vervolgens mag de discussie op inhoudelijke gronden worden gevoerd. Een aanval op een persoon is niet toegestaan.

Taalgebruik
Geen enkele bijdrage mag scheldwoorden, schunnigheden, aanstootgevende plaatjes of videoís bevatten. Ook racistische en kleinerende uitlatingen zijn verboden. Linken naar sites waar deze niet toegestane inhoud staat, is ook verboden.

Adverteren
Het forum is geschikt voor alle onderwerpen gerelateerd aan beleggen en economie. Irrelevante onderwerpen, spam-berichten, commerciŽle teksten en advertenties worden verwijderd. Het account van gebruikers die na een waarschuwing nogmaals dergelijke boodschappen achterlaten, wordt verwijderd. Het opgeven van een email adres of het vragen naar een email adres is tenzij de beheerder het toestaat, verboden. Schending kan resulteren in een blokkade. Posts, blogs of comments die als doel hebben de concurrentie in een kwaad daglicht te stellen, worden door de moderator verwijderd. Ook hier geldt dat bij herhaling de account zal worden verwijderd.

Feit of mening
Het is niet toegestaan onwaarheden over bedrijven of personen te verspreiden. Smaad en laster zijn bij wet verboden. Laat duidelijk blijken of iets een mening is of een feit. Onderbouw uw onderwerpen, stellingen, prognoses etc. zoveel mogelijk met ervaringen, argumenten en bronnen. De moderator verwijdert geen meningen van bezoekers als ze onderbouwd zijn met feiten of als duidelijk is dat het hier om een gebruikerservaring gaat.

Bronvermelding
Gebruik altijd een bronvermelding wanneer u een (gedeeltelijke) tekst van iemand anders plaatst. Zet onder uw bericht een verwijzing naar het originele bericht. Auteursrecht is wettelijk beschermd.

Beleggingstips
Het opvolgen van beleggingstips die leden, administrators, moderators of andere personen op het forum aandragen, geschiedt op eigen risico. Wij accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de correctheid van de tips en meningen. U bent en blijft verantwoordelijk voor uw eigen handelingen met betrekking tot beleggen.

Koersmanipulatie
Dit forum mag niet gebruikt worden voor koersmanipulatie. Het opzettelijk verspreiden van onwaarheden of informatie met als doel persoonlijk financieel belang, is niet toegestaan en zal onmiddellijk worden bestraft met blokkering van het gebruikersaccount.

Eigendom
De teksten die in de forums geplaatst worden, worden automatisch eigendom van dekritischebelegger.nl en dekritischebelegger.nl is vrij om de inhoud ervan te gebruiken.

Moderator
De moderator ziet erop toe dat de regels op het forum worden nageleefd. Als een gebruiker zich niet aan de regels houdt, kunnen (delen) van bijdragen worden verwijderd. Bij ernstige overtredingen kan een gebruiker een waarschuwing krijgen en/of worden geblokkeerd van het forum en/of de website. De moderator mag, indien hij dit nodig acht, zonder toestemming van de auteur onderwerptitels en posts aan passen, topics verplaatsen, verwijderen of blokkeren en/of berichten uit topics verwijderen, aanpassen of verplaatsen. Dit gebeurt in de praktijk alleen bij wangedrag of het overtreden van forumregels. Gebruikers moeten deze ingrepen respecteren en de aanwijzingen van de moderator opvolgen. Gebeurt dit niet, dan kunnen sancties volgen.

Rapporteren
Storend gedrag of bijdragen die in strijd zijn met dit reglement, kunt u melden bij de moderator.

Toepassing reglement
Dit reglement is van toepassing op alle ooit gepubliceerde posts, topics, mededelingen, comments en blogs op www.dekritischebelegger.nl

Gebruikers van het forum worden geacht op de hoogte te zijn van dit reglement en zich aan de regels te houden. Het reglement kan zonder nadere berichtgeving worden gewijzigd.